20.11.1847

Afsender

Jonas Collin

Afsendersted

København

Modtager

J.F. Schouw

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af Bruun og Fenger.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Det er mig kjært, at Hr. Etatsraaden bringer et Møde i Forslag. Jeg skal paa Mandag ifølge deraf udstede Circulairet. Forinden turde jeg bede mig meddeelt, om den af Hr. Etatsraaden oftere fremsatte Paastand, at Bissen har ene Raaderum over Opstillingen grunder sig paa Andet end den 1ste Paragraf i Codicillen af 1843?


Den 20de Novbr.
Deres forbindtligst hengivne
Collin

Generel kommentar

Dette dokument er indscannet fra Bruun & Fenger, op. cit.

Arkivplacering

Ukendt arkivplacering.

Andre referencer

Sidst opdateret 02.12.2011