The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10077 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

20.11.1847 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af Bruun og Fenger.

J.F. Schouw [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Det er mig kjært, at Hr. Etatsraaden bringer et Møde i Forslag. Jeg skal paa Mandag ifølge deraf udstede Circulairet. Forinden turde jeg bede mig meddeelt, om den af Hr. Etatsraaden oftere fremsatte Paastand, at Bissen har ene Raaderum over Opstillingen grunder sig paa Andet end den 1ste Paragraf i Codicillen af 1843?


Den 20de Novbr.
Deres forbindtligst hengivne
Collin
General Comment

Dette dokument er indscannet fra Bruun & Fenger, op. cit.

Archival Reference
Ukendt arkivplacering.
Other references

  • Chr. Bruun & L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 124-125.

Last updated 02.12.2011 Print