21.11.1847

Sender

J.F. Schouw

Sender’s Location

København

Recipient

Jonas Collin

Recipient’s Location

København

Dating based on

Dateringen fremgår af Bruun og Fenger, op. cit.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document

At Professor Bissen er den, som foretager og bestemmer Opstillingen, følger efter min Mening saavel af den anførte Paragraf i Codicillen som deraf, af dette Arbeide er ham overdraget, og at han er den Eneste af Executorerne, som forstaaer sig derpaa. En videre Udvikling af min Mening vil vist bedre kunne gives i Mødet. At Bissen i Henseende til det Financielle skulde have uindskrænket Raaderum, har jeg aldrig paastaaet, men Tvertimod indrømmet det Modsatte i en af mine Billetter til Deres Excellence.

Forbindtligst
Schouw.

General Comment

Dette dokument er indscannet fra Bruun & Fenger, op. cit.

Archival Reference

Ukendt arkivplacering.

Other references

Last updated 02.12.2011