The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8317 of 10246
Sender Date Recipient
Martin Petersen [+]

Sender’s Location

Kastrup

29.1.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Gottlieb Bindesbøll [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: S. T. / Herr Kongl. Bygningsconducteur / G. Bindesbøll
Tilskrift: S. T. / Herr Kongl. Bygningsconducteur G. Bindesbøll

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Da det er mig bekjendt, at en ikke ubetydelig Deel Kalk behøves til Det Thorvaldsenske Museum, er jeg herved saa fri at tilbyde at paatage mig Leverancen af det fulde til Bygningens Opførelse fornødne Quantum Steenkalk, eller – om det maatte findes nødvendigt at dele Leverancen – af idetmindste Halvparten af samme, i bedste Varer til den nedsatte Priis af Een og Tyve Rigsbankdaler Sedler Pr Læst af Tolv Tønder, frit leveret til Byggepladsen paa de Dem convenable Tider, som nærmere kunne aftales.

Udbedende mig Deres ærede Svar paa dette mit Tilbud, tegner jeg med Agtelse

Kastrup d: 29 Janr 1840. ærbødigst

M: Petersen
Eier af Kastrup Kalkværk.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 6
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 09.08.2011 Print