Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8317 af 10246
Afsender Dato Modtager
Martin Petersen [+]

Afsendersted

Kastrup

29.1.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Gottlieb Bindesbøll [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: S. T. / Herr Kongl. Bygningsconducteur / G. Bindesbøll
Tilskrift: S. T. / Herr Kongl. Bygningsconducteur G. Bindesbøll

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Da det er mig bekjendt, at en ikke ubetydelig Deel Kalk behøves til Det Thorvaldsenske Museum, er jeg herved saa fri at tilbyde at paatage mig Leverancen af det fulde til Bygningens Opførelse fornødne Quantum Steenkalk, eller – om det maatte findes nødvendigt at dele Leverancen – af idetmindste Halvparten af samme, i bedste Varer til den nedsatte Priis af Een og Tyve Rigsbankdaler Sedler Pr Læst af Tolv Tønder, frit leveret til Byggepladsen paa de Dem convenable Tider, som nærmere kunne aftales.

Udbedende mig Deres ærede Svar paa dette mit Tilbud, tegner jeg med Agtelse

Kastrup d: 29 Janr 1840. ærbødigst

M: Petersen
Eier af Kastrup Kalkværk.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 6
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 09.08.2011 Print