29.1.1840

Afsender

Martin Petersen

Afsendersted

Kastrup

Modtager

Gottlieb Bindesbøll

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: S. T. / Herr Kongl. Bygningsconducteur / G. Bindesbøll
Tilskrift: S. T. / Herr Kongl. Bygningsconducteur G. Bindesbøll

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Da det er mig bekjendt, at en ikke ubetydelig Deel Kalk behøves til Det Thorvaldsenske Museum, er jeg herved saa fri at tilbyde at paatage mig Leverancen af det fulde til Bygningens Opførelse fornødne Quantum Steenkalk, eller – om det maatte findes nødvendigt at dele Leverancen – af idetmindste Halvparten af samme, i bedste Varer til den nedsatte Priis af Een og Tyve Rigsbankdaler Sedler Pr Læst af Tolv Tønder, frit leveret til Byggepladsen paa de Dem convenable Tider, som nærmere kunne aftales.

Udbedende mig Deres ærede Svar paa dette mit Tilbud, tegner jeg med Agtelse

Kastrup d: 29 Janr 1840. ærbødigst

M: Petersen
Eier af Kastrup Kalkværk.

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 6

Emneord

Sidst opdateret 09.08.2011