The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9984 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

11.4.1846 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til / BygningsCommissionen for Thorvaldsens Museum.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Efter Aftalerne i sidste Møde har Hr Theatermaler Lund meddeelt vedlagte Udkast til Brevet til Kbhs Magistrat. Det fremsendes hermed til de øvrige Hrr Medlemmers Giennemsyn.

Forinden det afsendes, maa formentlig den dermed følgende Calcule sendes til Inspect. Bindesbøll, for at forsynes med hans Underskrift og Forsikkring for, at de deri anførte Poster skulle blive udførte for den derfor i det Hele beregnede Sum af 16000r.

d. 11 April 1846.

Jeg er enig i at den af Hr Theatermaler Lund forfattede Skrivelse afgaaer og ligeledes i at Inspecteur Bindesbøll forsyner den med Skrivelsen følgende Calcule med sin Underskrift og Forsikkring.

Driefer

d: u: s: ligeledes Mundt
ligeledes Hetsch
L. N. Hvidt
Ligeledes J. H. Lund

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 113
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 03.08.2011 Print