11.4.1846

Sender

Jonas Collin

Sender’s Location

København

Recipient

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til / BygningsCommissionen for Thorvaldsens Museum.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Efter Aftalerne i sidste Møde har Hr Theatermaler Lund meddeelt vedlagte Udkast til Brevet til Kbhs Magistrat. Det fremsendes hermed til de øvrige Hrr Medlemmers Giennemsyn.

Forinden det afsendes, maa formentlig den dermed følgende Calcule sendes til Inspect. Bindesbøll, for at forsynes med hans Underskrift og Forsikkring for, at de deri anførte Poster skulle blive udførte for den derfor i det Hele beregnede Sum af 16000r.

d. 11 April 1846.

Jeg er enig i at den af Hr Theatermaler Lund forfattede Skrivelse afgaaer og ligeledes i at Inspecteur Bindesbøll forsyner den med Skrivelsen følgende Calcule med sin Underskrift og Forsikkring.

DrieferI

d: u: s: ligeledes MundtII
ligeledes HetschIII
L. N. HvidtIV
Ligeledes J. H. LundV

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 113

Subjects

Commentaries

  1. Påtegnet af rådmand Joachim Jacob Driefer.

  2. Påtegnet af borgmester Just Henrik Mundt.

  3. Påtegnet af arkitekt G.F. Hetsch.

  4. Påtegnet af politiker N.L. Hvidt.

  5. Påtegnet af grosserer J.H. Lund.

Last updated 03.08.2011