The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8640 of 10244
Sender Date Recipient
J.H. Lund [+]

Sender’s Location

København

14.12.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til Høivelbaarne Herr Conferentsraad Collin. Storkors af Dannebr. etc.

Tilskrift: Til Høivelbaarne Herr Conferentsraad Collin! Storkors af Dannebr. etc.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Da der nu er standset med alt Arbeide ved Museet, saa antager jeg, at det vist godt kan beroe med den i Herr Conferentsraadens ærede Skrivelse af 13 dennes omtalte Samling, indtil Herr Theatermaler Lund er hjemkommen. Hvad Ansættelsen af en Bygnings-Materialskriver, efter Herr Capitain Sibberns Forslag, angaaer, da finder jeg, at samme kan sættes i Beroe indtil Arbeidet paa nye begyndes, om det da maatte være nødvendig, – Hidindtil er der kuns brugt Kalk, Steen, Sand og lidt Tømmer, hvorover Herr Inspecteur Bindesbøll, Herr Justitsraad Münter og jeg have holdt stræng Control; skulde Herr Capit. Sibbern ønske at see Regnskabet til Dato, da ligger det aaben for ham til enhver Tid, enten hos Herr Justitsraad Münter eller hos mig.

Kjøbenhavn den 14 December 1840.

Ærbødigst
J. H. Lund

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,67
Last updated 18.07.2011 Print