Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8642 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.H. Lund [+]

Afsendersted

København

14.12.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til Høivelbaarne Herr Conferentsraad Collin. Storkors af Dannebr. etc.

Tilskrift: Til Høivelbaarne Herr Conferentsraad Collin! Storkors af Dannebr. etc.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Da der nu er standset med alt Arbeide ved Museet, saa antager jeg, at det vist godt kan beroe med den i Herr Conferentsraadens ærede Skrivelse af 13 dennes omtalte Samling, indtil Herr Theatermaler Lund er hjemkommen. Hvad Ansættelsen af en Bygnings-Materialskriver, efter Herr Capitain Sibberns Forslag, angaaer, da finder jeg, at samme kan sættes i Beroe indtil Arbeidet paa nye begyndes, om det da maatte være nødvendig, – Hidindtil er der kuns brugt Kalk, Steen, Sand og lidt Tømmer, hvorover Herr Inspecteur Bindesbøll, Herr Justitsraad Münter og jeg have holdt stræng Control; skulde Herr Capit. Sibbern ønske at see Regnskabet til Dato, da ligger det aaben for ham til enhver Tid, enten hos Herr Justitsraad Münter eller hos mig.

Kjøbenhavn den 14 December 1840.

Ærbødigst
J. H. Lund

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,67
Sidst opdateret 18.07.2011 Print