The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8404 of 10244
Sender Date Recipient
Gottfried Schaper [+]

Sender’s Location

København

16.4.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Tilskrift: Høivelbaarne Herr Conferentsraad Collin, Commandeur af Dannebrogen og Dbmd. pp.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Indlagte tillader jeg mig at fremsende til Deres Høivelbaarenheds behagelige Gjennemsyn og derefter at have den Godhed at tilbagesende

De approberte Tegninger, som ere hos Hr. Bindesbøll, maatte nok indsendes til Academiet, da det er dem hvorom der er Spørgsmaal. Sibbern og jeg have intet med Tegninger at giøre, som senere ere bleven udarbeidede

ærbødigst

Kjøbenhavn 16 April 1840

G Schaper

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,28
Last updated 15.07.2011 Print