The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8405 of 10246
Sender Date Recipient
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Sender’s Location

København

16.4.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Rasmus Carl Stæger [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

[med en anden hånd:] Indtægts Bilag 3.


Hr Justitsraad og Kasserer Stæger vilde behage, efter vedlagte 13 Stykker Regninger, at oppebære hos Følgende, nemlig.


Etatsraad Bech  
Fru Conferentsraadinde Brandis  
Professor Clausen  
Conferentsraad Collin  
Hofforgylder Damborg  
Fru Hohlenberg paa Nørregade  
Fru Hohlenberg paa Frederiksberg  
Fru Hohlenberg  
Malermester Kongslev  
Grev de H Priest  
Grosserer Puggaard  
Fru Baronesse Stampe  
Provst Neergaard  

(efter No 1)
(efter No 2)
(No 3)
(No 4)
(No 5)
(No 6)
(No 7)
(No 8)
(No 9)
(No 10)
(No 11)
(No 12)
(No 13)
Tilsammen
Sedler
15 rb
12  
6  
8  
11  
3  
8  
10  
27  
17  
3  
83  
12  
217 Rbd

   
   
   
   
2 s  
   
2  
   
   
3  
2  
1  
3  
1 s

Hvorefter disse To Hundrede og Sytten Rigsbankdaler 1s Sedler føres til Indtægt i Regnskabet for Thorvaldsens Museum.

Comiteen for Oprettelsen af det Thorvaldsenske Museum
den 16 de April 1840.
Collin

[med en anden hånd:]
  Modtaget: fra Conferentsraad Collin −
ved Jørgensen indleveret
– – – Do – – – Do – – –
– – – Do – – – Do – – –
8rb
96
12
48

Cntoe 14
48s
48
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 187,3
Last updated 24.06.2011 Print