Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8405 af 10246
Afsender Dato Modtager
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Afsendersted

København

16.4.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Rasmus Carl Stæger [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

[med en anden hånd:] Indtægts Bilag 3.


Hr Justitsraad og Kasserer Stæger vilde behage, efter vedlagte 13 Stykker Regninger, at oppebære hos Følgende, nemlig.


Etatsraad Bech  
Fru Conferentsraadinde Brandis  
Professor Clausen  
Conferentsraad Collin  
Hofforgylder Damborg  
Fru Hohlenberg paa Nørregade  
Fru Hohlenberg paa Frederiksberg  
Fru Hohlenberg  
Malermester Kongslev  
Grev de H Priest  
Grosserer Puggaard  
Fru Baronesse Stampe  
Provst Neergaard  

(efter No 1)
(efter No 2)
(No 3)
(No 4)
(No 5)
(No 6)
(No 7)
(No 8)
(No 9)
(No 10)
(No 11)
(No 12)
(No 13)
Tilsammen
Sedler
15 rb
12  
6  
8  
11  
3  
8  
10  
27  
17  
3  
83  
12  
217 Rbd

   
   
   
   
2 s  
   
2  
   
   
3  
2  
1  
3  
1 s

Hvorefter disse To Hundrede og Sytten Rigsbankdaler 1s Sedler føres til Indtægt i Regnskabet for Thorvaldsens Museum.

Comiteen for Oprettelsen af det Thorvaldsenske Museum
den 16 de April 1840.
Collin

[med en anden hånd:]
  Modtaget: fra Conferentsraad Collin −
ved Jørgensen indleveret
– – – Do – – – Do – – –
– – – Do – – – Do – – –
8rb
96
12
48

Cntoe 14
48s
48
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 187,3
Sidst opdateret 24.06.2011 Print