Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8406 af 10246
Afsender Dato Modtager
Gottfried Schaper [+]

Afsendersted

København

16.4.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Tilskrift: Høivelbaarne Herr Conferentsraad Collin, Commandeur af Dannebrogen og Dbmd. pp.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Indlagte tillader jeg mig at fremsende til Deres Høivelbaarenheds behagelige Gjennemsyn og derefter at have den Godhed at tilbagesende

De approberte Tegninger, som ere hos Hr. Bindesbøll, maatte nok indsendes til Academiet, da det er dem hvorom der er Spørgsmaal. Sibbern og jeg have intet med Tegninger at giøre, som senere ere bleven udarbeidede

ærbødigst

Kjøbenhavn 16 April 1840

G Schaper

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,28
Sidst opdateret 15.07.2011 Print