The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6235 of 10243
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

26.10.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Det fremgår ikke af Thorvaldsens Museums fotokopi af brevet, om der findes en udskrift på brevet.
Tilskrift: Deres Kongelige Høihed Prinds Christian til Danmark.

Abstract

Thorvaldsen regrets that he has not yet begun his planned journey to Copenhagen; the work on the equestrian statue of Maximilian 1. requires more time. He also asks Christian Frederik to help him deposit the sum of 20,000 species [40,000 rix-dollars] in the National Bank in Copenhagen for the benefit of his daughter Elisa on the occasion of her marriage to Fritz Paulsen. The money is to be deducted from the sum that the Danish state owes Thorvaldsen as payment for various works commissioned for the Church of Our Lady and Christiansborg Palace.

[Translation]

Min naadigste Prinds!

Hvor langt kjærere vilde det have været mig, istedet for dette mit underdanigste Brev til Deres Kongelige Høihed, personligen at have kunnet bevidne Dem min dybe Ærefrygt, men desværre har min Stilling som Kunstner hidtil lagt uoverstigelige Hindringer i Vejen for Afreisen til mit Fædreland.

Jeg føler at jeg tidligere burde have underrettet Deres Kongelige Høihed derom, men Haabet om mueligt dog at overvinde Vanskelighederne holdt mig tilbage.

Jeg seer nu at jeg ikke med Bestemthed kan fastsætte min Reise førend til Februarii Maaned 1834 og at til den Tid saavel mit Arbeide for hans Majestæt Kongen af Bajeren: nemlig Erkehertug Maximilians Ridderstatue vil være færdig fra min Haand, ligesom ogsaa de endnu manglende trende Stykker af Friesen Alexanders Triumf. –

Deres Kongelige Høihed tillade at jeg benytter denne Leilighed til at fremkomme med en Bøn.

Ved min Datters Giftermaal med Hr Oberst v Paulsen, har jeg som Medgift bestemt hende 20,000 Species, der skulle nedsættes i Nationalbanken og Renterne aarlig tilfalde hende. Da jeg af min herværende Capital ikke godt kan eller bør uddrage ovennævnte Summa, er det mit underdanigste Ønske, at disse Penge maatte tages af hvad jeg for mit Arbeide har tilgode hos den Danske Regjering, og jeg vover at smigre mig med, at Deres Kongelige Høiheds naadigste Forsorg i saa Henseende vilde begunstige mit Ønske. –

Jeg har ogsaa i denne Anledning i Dag tilskrevet Hr Conferentsraad Collin, men anbefaler mig fremfor Alt til den hædrende Opmærksomhed, som Deres Kongelige Høihed hidtil viiste

Rom, d. 26 Octob: 1833.

Deres underdanigste
Albert Thorvaldsen

Archival Reference
Rigsarkivet, Kongehusarkivet.
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis Ludvig Bødtcher
Thiele
Thiele III, p. 495.
Subjects
Cancelled Journeys to Denmark · Elisa and Fritz Paulsen's marriage · Elisa Paulsen's Dowry · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833 · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1835 · Equestrian Statue of Maximilian 1. · Thorvaldsens Museum, Establishment of · Thorvaldsen's Wills
Persons
Ludwig 1. · Nationalbanken i Kjøbenhavn · Elisa Paulsen · Fritz Paulsen
Works
Last updated 24.02.2020 Print