The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6832 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

11.2.1836 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Peter Mikael Sällström [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Til / Hr: Selström förste Sanger ved / det Kongl: Theater i Stokholm. / hersteds.

Abstract

Thorvaldsen recommends the Swedish painter Carl Gustaf Plagemann.

See Original [Translation]

Hr. Selström.

Afholdt ved Forretninger fra at komme til Dem förend Deres Afreise, for efter Ønske mundtlig at meddele Dem min Dom om Deres Vens og Landsmands Maleren Plagemanns Arbeider, tager jeg Pennen for skriftligt at opfylde dette Ønske, hvilket er mig saa meget behageligere, da jeg med Fornöielse har seet hans Malerier, der ikke alene give et roesværdigt Vidnesbyrd om hans Flid men tillige om hans Talent.
Dette er saa meget glædeligere, da, som jeg af alle Kunstnere hörer, Hr: Plagemanns financielle Stilling er af den Art, at kun for ofte umiddelbare Brödarbeider sætte Grændser for hans alvorlige Studier. Jeg deler derfor af ganske Hierte med dem kjære Selström det Ønske at der maatte forundes denne unge talentfulde Mand fra sit Fædreland en Understöttelse, som kunde sætte ham i Stand til at gaae frem paa den af ham saa agtværdigt begyndte Kunstnerbane.
Idet jeg glæder mig ved at kunne sige dem dette om deres Ven tilföier jeg mit Ønske om en lykkelig Reise.

Med Höiagtelse
Albert Thorvaldsen

Rom den 11 Februar 1836.

General Comment

Denne anbefaling af Plagemann fik tilsyneladende den ønskede effekt, da maleren senere i 1836 modtog et stipendium fra Konstakademien i Stockholm. Det betød, at han kunne fortsætte sit ophold og sin karriere i Rom.
Modtageren af anbefalingen, Sällström, må altså have afleveret den til rette vedkommende, da han vendte tilbage til den svenske hovedstad.


Thorvaldsen har kun skrevet dette brev under, resten er ført i pennen af en koncipist, tryk evt. på Se original øverst til venstre.

Archival Reference
Ericsbergsarkivet, Autografsamlingen, volym 249, Riksarkivet, Stockholm
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis NN
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Recommendation by Thorvaldsen
Persons
Carl Gustaf Plagemann
Last updated 10.10.2018 Print