The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 11.2.1836

Det vides p.t. ikke præcist, hvornår Sällström forlod Rom for at vende tilbage til Sverige. Men det kan af sammenhængen udledes, at afrejsen må have fundet sted ganske kort tid efter dette brevs dato.

Last updated 12.08.2018