The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8099 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Viborg Stiftstidende [+]

Sender’s Location

Viborg

21.6.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne nyhed blev trykt.

Omnes
Abstract

Newspaper notice about Thorvaldsen’s visit to Sorø Akademi.

See Original

[…]

Thorvaldsen gjæstede den 13de Ds. Sorø og blev, medens han om Aftenen var i Besøg hos Landskabsmaler Harder og opholdt sig i et Værelse ovenover den bekjendte Klosterport, der hilset af alle Academiets Elever med en Sang, som i den Anledning var digtet af Prof. Ingemann; efterat Sangen var afsungen, lød et tre Gange gjentaget Hurra.

[…]

General Comment

Denne tekst er en notits i avisen Viborger Samler, der samme år skiftede navn til Viborg Stiftstidende. Nyheden beretter om Thorvaldsens besøg 13.6.1839Sorø Akademi.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Poems for Thorvaldsen · Social Life in Denmark
Persons
Hans Harder · B.S. Ingemann · Sorø Akademi · Bertel Thorvaldsen
Last updated 08.05.2020 Print