No. 8686 of 10318
Sender Date Recipient
Christine Stampe [+]

Sender’s Location

Nysø

Winter 1840-41 & 1844 [+]

Dating based on

Dette afsnit af Stampes erindringer beskriver begivenheder, der kan tidsfæstes til Vinter 1840-41 & 1844.
Men erindringerne blev først nedfældet i denne form i månederne efter Thorvaldsens død 24.3.1844, sandsynligvis på grundlag af dagbogsnotater fra dengang, begivenhederne fandt sted. Teksten kan altså i løbet af denne proces have undergået redaktionelle ændringer og/eller erindringsforskydninger, så dateringen skal tages med et gran salt.
Dateringen af erindringerne drøftes nærmere i artiklen Manuskriptet til Christine Stampes erindringer om Thorvaldsen.

Omnes
Abstract

The script of Christine Stampe’s memoirs on Thorvaldsen. This is the 16th part of 60 in all.

See Original

[fortsat…]

Dette er hvad han vilde lade giøre i Rom naar vi kom der

Pius d 7de
Conradin i Marmor[?]
De 2 Aposteler
4 Profeter[?] [xxxx]
Melanton &
Lutter
Thorvaldsen
Christus i Emaus
Vasen[?] Eboseret
Jupitor og Diana lade Ebossere
Hymnen og Amor [xxxxsendt?]
pendant, Amor Psyche skal
hentes[?] ‒
de 2 fammille Stykker

[?] til Genien del lume
gjort i LuCas
N 2 Carita kom til Dannmark
nogen Broder
Alexandertoget, Sønnen løber
derfra, Som ingen elsker af Hansen
Danserinde er giort første gang efter Bestilling
1841
N 3

Dette husker jeg ikke hvad betyder, men troer det er nogle af de feil Thiele har giort i sine Angivelser
1844

han paastod hans Moder aldrig havde haft andre Børn end ham ‒ ‒
og det var en feil at han havde giort sin egen statye, som Thiele skal sige i sin lille piese[.]

Den oven nævnte Genio del lume husker jeg han for talte mig at have giort i Lucka sidende paa Gulvet i et Kykken, (for at faae lyset høiere oppe fra) og ved stegevændernes Musik, med Modeleer Pind han selv havde tilskaaret sig ‒ ‒

# Historien om Caritaen hvordan den kom til Kirken

[fortsættes…]

General Comment

Dette dokument er en del af det originale manuskript til Christine Stampes erindringer om Thorvaldsen. Afskriften af hele manuskriptet omfatter i alt 60 dele. Denne del er nr. 16.


Stampes erindringer blev udgivet i bogform i 1912 af Stampes barnebarn, Rigmor Stampe. Denne del af den ucensurerede originaltekst svarer til Stampe, op. cit., i den redigerede udgave.

Læs mere om nærværende online-udgivelse af teksten i artiklen Manuskriptet til Christine Stampes erindringer om Thorvaldsen.

Teksten er publiceret med støtte fra Ny Carlsbergfondet i regi af digitaliseringsprojektet Kilder til Dansk Kunsthistorie.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums arkiv, inspektørens skrin, nr. 1
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 95.
Subjects
Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Commissions, Survey · The script of Christine Stampe · Thorvaldsen's Parents · Thorvaldsen's Sojourn in Rome 1841-42
Persons
Just Mathias Thiele · Bertel Thorvaldsen · Karen Thorvaldsen
Works
Last updated 30.08.2020 Print