The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8625 of 10246
Sender Date Recipient
Den kongelige Direktion for Statsgælden og den Synkende Fond 1.12.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til / Herr Conferentsraad og Finantsdeputeret / Collin, Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

De af Herr Conferentsraaden ved behagelige Skrivelse af 19de f: M. hertil indsendte 3deKongelige Obligationer:

No 12.793.
No 14.762
No 22.874
Dat 24 Juli 1811
Dat 29 Augt 1811
Dat 11 Debr: 1811
for 200r Sølv
200 –
12.400 –

Som vare noterede paa Conferentsraad Thorvaldsens Navn har man, efter De af Dem meddeelte Oplysninger ladet notere at tilhøre Thorvaldsens Dattersøn, Albert Poulsen, og idet man ikke undlader hoslagt tjenstligst at remittere Obligationerne saavel som de øvrige Bilage ved Herr Conferentsraadens Skrivelse, udbeder man sig Efterretning om Obligationernes Modtagelse, behageligen meddeelt.–

Directionen for Statsgielden og den synkende Fond
d: 1 Decembr 1840.–

[Xxx]og Johnsen Hauch
Wilbrecht Holm H Meyer

Til Herr Conferentsraad og Finantsdeputeret Collin, Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand. – AWestengaard

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 177
Last updated 14.06.2011 Print