The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2140 of 10246
Sender Date Recipient
P.O. Brøndsted [+]

Sender’s Location

Rom

5.2.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Holger Halling Aagaard [+]

Recipient’s Location

Iselingen, v. Vordingborg

Abstract

Brøndsted writes that he sees Thorvaldsen every day. He praises Thorvaldsen’s latest works, Cupid and the Graces, A29 and Mercury about to Kill Argus, A5 and mentions Thorvaldsen’s engagement to Frances Mackenzie, whom Brøndsted has not yet met.

[...] Jeg er daglig hos Thorvaldsen eller han hos mig, jeg spiser daglig med mine overblevne kjære Rejsefæller B[aron]. Stackelberg og Linckh.
[...]
Jeg har to Gange havt Audiens hos den fine opvakte Cardinal Statssekretær Consalvi som har modtaget mit fra Regjeringen meddelte Credito og kommet mig i møde med al muelig Høflighed. Jeg blev just nyeligen tilsagt at opvarte Paven næste Mandag. Jeg skal snart fortælle Eder, mine dyrebareste Venner, hvorledes jeg fremdeles indretter mig for mit Embede og mit Studium i Rom. Denne Gang maa jeg slutte, kuns endnu blot fortællende Eder at den Troldmand, som hedder Albert Thorwaldsen, nyelig har udført en Grupe af Grazierne og Mercur (Argusdræberen) som ere saa mageløse at jeg Intet kjender af moderne Statue som hermed kan samenlignes samt at samme Troldmand snart ægter et engelsk Fruentimmer som Alle rose, men som jeg endnu ikke har lært at kjende da hun er i Albano.
[...]

General Comment

Af brevet citeres kun de dele, som vedrører/omhandler Thorvaldsen. Brevet er afskrevet og venligt stillet til rådighed af Jesper Brandt Andersen.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4648, 4° – IV.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Criticism of Thorvaldsen's Works, Positive · Social Life in Italy · Statues, Classical Mythology · Thorvaldsen's Women
Persons
Ercole Consalvi · Jakob Linckh · Frances Mackenzie · Pius 7. · Otto Magnus Stackelberg · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 18.10.2014 Print