The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 5.2.1819

I sit brev 19.6.1819 til Holger Aagaard Halling skriver Brøndsted om Mackenzie: “en dannet og formuende Skotlænderinde om hvis Forbindelse med Thorwaldsen Du vel har hørt, er rejst og Forlovelsen ophævet – Gud ske Lov! Jeg er ret tilfreds dermed, da jeg, efter at have lært hende at kjende, klarligen indsaae at hun slet ikke var passende for Thorwaldsen.” På trods af alles ros, var Brøndsted med andre ord ikke begejstret for Mackenzie, da han først havde lært hende at kende.

Last updated 07.01.2013