Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2140 af 10246
Afsender Dato Modtager
P.O. Brøndsted [+]

Afsendersted

Rom

5.2.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Holger Halling Aagaard [+]

Modtagersted

Iselingen, v. Vordingborg

Resumé

Brøndsted ser Thorvaldsen dagligt. Han roser Thorvaldsens nyeste værker; Gratierne og Amor, A29 samt Merkur som Argusdræber, A5, og beretter om Thorvaldsens forlovelse med Frances Mackenzie, som han dog ikke har mødt endnu.

[...] Jeg er daglig hos Thorvaldsen eller han hos mig, jeg spiser daglig med mine overblevne kjære Rejsefæller B[aron]. Stackelberg og Linckh.
[...]
Jeg har to Gange havt Audiens hos den fine opvakte Cardinal Statssekretær Consalvi som har modtaget mit fra Regjeringen meddelte Credito og kommet mig i møde med al muelig Høflighed. Jeg blev just nyeligen tilsagt at opvarte Paven næste Mandag. Jeg skal snart fortælle Eder, mine dyrebareste Venner, hvorledes jeg fremdeles indretter mig for mit Embede og mit Studium i Rom. Denne Gang maa jeg slutte, kuns endnu blot fortællende Eder at den Troldmand, som hedder Albert Thorwaldsen, nyelig har udført en Grupe af Grazierne og Mercur (Argusdræberen) som ere saa mageløse at jeg Intet kjender af moderne Statue som hermed kan samenlignes samt at samme Troldmand snart ægter et engelsk Fruentimmer som Alle rose, men som jeg endnu ikke har lært at kjende da hun er i Albano.
[...]

Generel kommentar

Af brevet citeres kun de dele, som vedrører/omhandler Thorvaldsen. Brevet er afskrevet og venligt stillet til rådighed af Jesper Brandt Andersen.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4648, 4° – IV.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Kritik af Thorvaldsens værker, positiv · Selskabsliv i Italien · Statuer, antik mytologi · Thorvaldsens kvinder
Personer
Ercole Consalvi · Jakob Linckh · Frances Mackenzie · Pius 7. · Otto Magnus Stackelberg · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 18.10.2014 Print