The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2139 of 10246
Sender Date Recipient
Francesco Gaudenzi [+]

Sender’s Location

Rom

3.2.1819 [+]

Dating based on

Kvitteringen er egentlig dateret 3.2.1818, men det er helt sikkert det forkerte år, da Gaudenzis lille meddelelse er skrevet bag på et længere brev fra Peder Anker af 11.12.1818. Årstallet på Ankers brev er uden tvivl 1818, og da hans brev af indlysende årsager må være kommet Thorvaldsen i hænde i Rom, før end Gaudenzi samme steds kunne skrive nærværende kvittering på papiret, må Gaudenzi have kvitteret efter 11.12.1818, hvorfor hans datering til 3.2.1818 må være en fejl. Den rigtige dato er sandsynligvis 3.2.1819.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift, da der ikke er tale om et brev, men en meddelelse skrevet på et tidligere brev.

Abstract

The commentary for this receipt is not available at the moment.

See Original

Roma li 3 Febrajo 181[9]

Confesso io sottoscritto d’aver ricevuto dal Sigr. Cave. Torvalzer scudi 2, e bajocchi 65 per l’importo di fascicoli dell’Opera del Sigr. Alessandro Bornacini, essendo stato a ciò diputato del medesimo

Francesco Gaudenzi.



[på hovedet i forhold til ovenstående, med blyant, og med Thorvaldsens hånd:]
80
80
160
 
160
3 ––––
 
8
80 ––––
 
22

 
88 Scudi
88 Scudi
16
20
 
8
80
 
44
44
 
General Comment

Ovenstående kvittering fra Gaudenzi er skrevet bag på et brev af 11.12.1818 fra Peder Anker. Man må forestille sig, at Gaudenzi har fået udbetalt det omtalte beløb af Thorvaldsen, og at denne så har bedt Gaudenzi kvittere for beløbet på det stykke papir, der tilfældigvis var ved hånden.

Archival Reference
m5 1818, nr. 86b
Last updated 07.01.2013 Print