5.2.1819

Sender

P.O. Brøndsted

Sender’s Location

Rom

Recipient

Holger Halling Aagaard

Recipient’s Location

Iselingen, v. Vordingborg

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Brøndsted writes that he sees Thorvaldsen every day. He praises Thorvaldsen’s latest works, Cupid and the Graces, A29 and Mercury about to Kill Argus, A5 and mentions Thorvaldsen’s engagement to Frances Mackenzie, whom Brøndsted has not yet met.

Document

[...] Jeg er daglig hos Thorvaldsen eller han hos mig, jeg spiser daglig med mine overblevne kjære RejsefællerI B[aron]. StackelbergII og LinckhIII.
[...]
Jeg har to Gange havt Audiens hos den fine opvakte Cardinal Statssekretær ConsalviIV som har modtaget mit fra Regjeringen meddelte Credito og kommet mig i møde med al muelig Høflighed. Jeg blev just nyeligen tilsagt at opvarte PavenV næste Mandag. Jeg skal snart fortælle Eder, mine dyrebareste VennerVI, hvorledes jeg fremdeles indretter mig for mit Embede og mit Studium i Rom. Denne Gang maa jeg slutte, kuns endnu blot fortællende Eder at den Troldmand, som hedder Albert Thorwaldsen, nyelig har udført en Grupe af GrazierneVII og MercurVIII (ArgusdræberenIX) som ere saa mageløseX at jeg Intet kjender af moderne Statue som hermed kan samenlignes samt at samme Troldmand snart ægterXI et engelsk FruentimmerXII som Alle rose, men som jeg endnu ikke har lært at kjendeXIII da hun er i Albano.
[...]

General Comment

Af brevet citeres kun de dele, som vedrører/omhandler Thorvaldsen. Brevet er afskrevet og venligt stillet til rådighed af Jesper Brandt Andersen.

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4648, 4° – IV.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A29 Gratierne og Amor, april 1819, inv.nr. A29
A5 Merkur som Argusdræber, Senest 17.10.1818, inv.nr. A5

Commentaries

 1. Begge de herefter nævnte tyskere var Brøndsteds rejsefæller under hans ekspedition til Grækenland, Albanien og Tyrkiet (1810-1813).

 2. Den tyske arkæolog Otto Magnus Stackelberg.

 3. Den tyske maler Jacob Linckh.

 4. Den italienske kardinal Ercole Consalvi.

 5. Pave Pius 7.

 6. Dvs. Holger Halling Aagaard og hans hustru, Marie Aagaard.

 7. Formentlig Gratierne og Amor, A29.

 8. Merkur som Argusdræber, originalmodel på Thorvaldsens Museum, A5.

 9. Merkur dræbte uhyret Argus, som havde utallige øjne og var sat til at bevogte Io, ved at dysse uhyret i søvn med sit fløjtespil, hvorefter han skar hovedet af det, jf. Ovids Metamorfoser, 1. sang, v. 625-723.

 10. For mere om receptionen af Thorvaldsens værker, se referenceartiklen herom.

 11. Forlovelsen blev imidlertid opløst, se mere hertil i Frances Mackenzies biografi.

 12. Den britiske Frances Mackenzie, som en kort overgang var forlovet med Thovaldsen.

 13. I sit brev 19.6.1819 til Holger Aagaard Halling skriver Brøndsted om Mackenzie: “en dannet og formuende Skotlænderinde om hvis Forbindelse med Thorwaldsen Du vel har hørt, er rejst og Forlovelsen ophævet – Gud ske Lov! Jeg er ret tilfreds dermed, da jeg, efter at have lært hende at kjende, klarligen indsaae at hun slet ikke var passende for Thorwaldsen.” På trods af alles ros, var Brøndsted med andre ord ikke begejstret for Mackenzie, da han først havde lært hende at kende.

Last updated 18.10.2014