The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2587 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

København

9.8.1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Christian 8. [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[Translation]

I dag d. 9 Aug. reiser jeg fra Kiöbenhavn til Warschow, derfra til Wien og München fortsætter jeg Reisen til Rom, hvor jeg forhaabentlig i Oct. vil kunne indtræffe; Jeg skal da om föje Tid være saa lykkelig at nytte Deres Højheds Naade, og meddele fra Fædrenelandet, hvad jeg troer der kunne interessere. Jeg har været vel modtaget. – Mit Ophold her har været mig behageligt. Det giør mig ondt at reise bort.
Underdanigst lader jeg hilset Höie Gemalinde og anbefaler mig Deres Høiheds Naade.
underdanigst

General Comment

Dette brev kendes kun i Thieles afskrift.

Archival Reference
Thieles Excerpter, 1820, nr. 122 (originalbrevets placering kendes ikke).
Subjects
Journey to Rome, August-December 1820
Last updated 12.02.2018 Print