9.8.1820

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

København

Recipient

Christian 8.

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

I dag d. 9 Aug. reiser jeg fra Kiöbenhavn til Warschow, derfra til Wien og München fortsætter jeg Reisen til Rom, hvor jeg forhaabentlig i Oct. vil kunne indtræffe; Jeg skal da om föje Tid være saa lykkelig at nytte Deres Højheds Naade, og meddele fra Fædrenelandet, hvad jeg troer der kunne interessere. Jeg har været vel modtaget. – Mit Ophold her har været mig behageligt. Det giør mig ondt at reise bort.
Underdanigst lader jeg hilset Höie Gemalinde og anbefaler mig Deres Høiheds Naade.
underdanigst

Oversættelse af dokument

Today, August 9th I am leaving from Copenhagen for Warsaw, from there to Vienna and Munich, I continue the journey to Rome where I hope to be able to arrive in October; then in a brief while I shall be happy to enjoy Your Highness’ favour, and relate from the native land what I think may be of interest. I have been well received. – My sojourn here has been pleasant. I feel sorry to leave.
Most humbly I send my regards to Your High Consort and commend myself to Your Highness’ favour.
Most humbly,


[Translated by Karen Husum]

General Comment

Dette brev kendes kun i Thieles afskrift.

Archival Reference

Thieles Excerpter, 1820, nr. 122 (originalbrevets placering kendes ikke).

Subjects

Last updated 12.02.2018