The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6498 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

8.7.1834 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Universitetsdirektionen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Draft letter in which Collin confirms that he will provide a formal bill for the works that Thorvaldsen has executed for the Church of Our Lady.

See Original

Til D’Hrr Rector og Professorer v. Kbh Universitet

I næste Uge tilskriver ieg Etr. Th. for at underrette ham om Udførelsen af den mig modtagne Commission i Henseende til Anvendelsen af de for ham ved mig her forenede Summer.

Jeg skal da tillige underrette ham om Consi Universitetets Begiering, at tilstilles en formelig Regning over samme tilgodehavende for leverede Kunstsager til Frue Kirke, – saaledes som Universitet i behagelig Skrivelse af 5 d. M. har meldt mig.

Kbh. d. 8. Julii 1834.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 14
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Elisa Paulsen's Dowry · Thorvaldsen's Financial Circumstances
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 12.06.2020 Print