8.7.1834

Sender

Jonas Collin

Sender’s Location

København

Recipient

Universitetsdirektionen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Draft letter in which Collin confirms that he will provide a formal bill for the works that Thorvaldsen has executed for the Church of Our Lady.

Document

Til D’Hrr Rector og Professorer v. Kbh Universitet

I næste Uge tilskriverI ieg Etr. Th.II for at underrette ham om Udførelsen af den mig modtagne CommissionIII i Henseende til Anvendelsen af de for ham ved mig her forenede Summer.

Jeg skal da tillige underrette ham om Consi Universitetets Begiering, at tilstilles en formelig Regning over samme tilgodehavende for leverede Kunstsager til Frue KirkeIV, – saaledes som Universitet i behagelig Skrivelse af 5 d. M.V har meldt mig.

Kbh. d. 8. Julii 1834.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 14

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Det var sandsynligvis først den 2.8.1834, at Jonas Collin skrev til Thorvaldsen, jf. hans påskrift på brev af 5.7.1834.
  Brevet af 2.8.1834 fra Jonas Collin til Thorvaldsen er endnu uidentificeret.

 2. Dvs. etatsråd Thorvaldsen.
  Thorvaldsen blev udnævnt til virkelig etatsråd 12.11.1819.
  Se også artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 3. Dvs. det ærinde eller tillidshverv at indsætte 20.000 rigsdaler specier eller 40.000 rigsbankdaler rede sølv i Nationalbanken i Kjøbenhavn på Thorvaldsens vegne.
  Beløbet var datteren Elisa Paulsens medgift og skulle tages fra dét Københavns Universitet henholdsvis Slotsbygningskommissionen skyldte Thorvaldsen som betaling for udførte kunstværker til Vor Frue Kirke og Christiansborg Slot.

 4. Nærmere bestemt: Johannes Døberens prædiken, terrakotta, Vor Frue Kirke, jf. A64, A63, A62, A61, A60, A59, A65, A66, A67, A68, A69, A70, og jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 5. Jf. brev af 5.7.1834 fra Universitetsdirektionen til Jonas Collin.

Last updated 12.06.2020