The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 8.7.1834

Dvs. det ærinde eller tillidshverv at indsætte 20.000 rigsdaler specier eller 40.000 rigsbankdaler rede sølv i Nationalbanken i Kjøbenhavn på Thorvaldsens vegne.
Beløbet var datteren Elisa Paulsens medgift og skulle tages fra dét Københavns Universitet henholdsvis Slotsbygningskommissionen skyldte Thorvaldsen som betaling for udførte kunstværker til Vor Frue Kirke og Christiansborg Slot.

Last updated 12.06.2020