The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7651 of 10246
Sender Date Recipient
Just Mathias Thiele [+]

Sender’s Location

Antagelig København

22.9.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Høivelbaarne Hr Conferentsraad!

Efter Thorvaldsens Ønske tillader jeg mig herved at sende Dem en Fortegnelse paa hans Ordener:

1) Den Würtembergske Friedrichsordens Storkors (blaat Baand)

2) Den Würtembergske Krones Commandeurkors

3) Den Sachsiske Civilfortienestes Ordens Do

4) Den Bayerske Krones Do

5) Dannebrog Ordenens Do

6) Officier af Æreslegionen.

7) Ridder af Ordenen delle due Sicilie

8) Do – af Wladimir Ordenens 4d Klasse.

9) Do – af den preusiske [sic] røde Ørn

10) Do – af Corona di ferro.

11) Decorationen pro meritis fra St. Lucca.

Hoslagt har jeg tillige den Fornøielse at indsende en Liste med Paategninger til Museet
Igaar hørte jeg ham først udtale sig med Varme [om] Hetschs Plan til en Restauration af Marmorkirken og siden erklærede han, at han fra nu af kun ønsker at arbeide for sit Museum. Det vilde derfor ogsaa for os Andre være en gunstig Tid til at tage fat med al mulig Kraft paa Værket.

Deres ærbødigst &c
Thiele
d. 22 Sept. 1838

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 75
Last updated 10.05.2011 Print