Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7650 af 10246
Afsender Dato Modtager
Just Mathias Thiele [+]

Afsendersted

Antagelig København

22.9.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Høivelbaarne Hr Conferentsraad!

Efter Thorvaldsens Ønske tillader jeg mig herved at sende Dem en Fortegnelse paa hans Ordener:

1) Den Würtembergske Friedrichsordens Storkors (blaat Baand)

2) Den Würtembergske Krones Commandeurkors

3) Den Sachsiske Civilfortienestes Ordens Do

4) Den Bayerske Krones Do

5) Dannebrog Ordenens Do

6) Officier af Æreslegionen.

7) Ridder af Ordenen delle due Sicilie

8) Do – af Wladimir Ordenens 4d Klasse.

9) Do – af den preusiske [sic] røde Ørn

10) Do – af Corona di ferro.

11) Decorationen pro meritis fra St. Lucca.

Hoslagt har jeg tillige den Fornøielse at indsende en Liste med Paategninger til Museet
Igaar hørte jeg ham først udtale sig med Varme [om] Hetschs Plan til en Restauration af Marmorkirken og siden erklærede han, at han fra nu af kun ønsker at arbeide for sit Museum. Det vilde derfor ogsaa for os Andre være en gunstig Tid til at tage fat med al mulig Kraft paa Værket.

Deres ærbødigst &c
Thiele
d. 22 Sept. 1838

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 75
Sidst opdateret 10.05.2011 Print