The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7531 of 10244
Sender Date Recipient
N.L. Høyen [+]

Sender’s Location

København

8.6.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Hr Conferenzraad Collin, / Commandør af Dannebg etc.

Tilskrift: Høivelbaarne / Hr Conferenzraad Collin, Comandør af Danneb. / etc etc.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Efter at have læst Brevet til Magistraten samt Deres Høivelbaarenheds medfølgende Skrivelse, og efterat have talt med Dhrr Thiele og Clausen, er der opstaaet Tvivl hos mig, som jeg ønskede hævede, forinden jeg underskriver. Da nu et Par Dages Udsættelse under de nærværende Forhold neppe kan faae nogen hindrende Indflydelse paa Sagens Gang, tillader jeg mig at foreslaae et Comite-Møde i næste Uge.

Ærbødigst
N. Høyen

Kbhvn d. 8. Juni 1838

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 69e
Last updated 10.05.2011 Print