The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7534 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

8.6.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Med Hensyn til det siden Passerede i Sagen, og efter hvad jeg har erfaret ved at omtale den med Medlemmer saavel af de 32 Mænd som af Magistraten, maatte jeg ansee det gavnligt, at Magistraten tilskreves fra Comiteen, og jeg har derfor opsat det Brev, som jeg tillader mig at omsende til DHrrs Underskrift. Hr. Professor Clausen havde nogle Betænkeligheder ved et Par Udtryk, og meente at en mundtlig Forhandling i Comiteen kunde være nyttig, imidlertid har han underskrevet det, forestillende om flere af Comiteen skulde fordre et Møde førend det afsendes. Efter min Anskuelse af Sagen ere Udtrykkene valgte saaledes som jeg troer at Vedkommende helst maae ønske dem; imidlertid, henstiller ogsaa jeg til mine Herrer om at ville underskrive om de ansee en mundtlig Discussion fornøden

8 June 1838
Collin

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 69f
Last updated 10.05.2011 Print