The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7530 of 10244
Sender Date Recipient
H.N. Clausen [+]

Sender’s Location

Antagelig Søbakken

8.6.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaaren / Hr. Conferentsraad Collin, / Commandeur af Danneborg og Dannebrogsmand.

Tilskrift: Høivelbaaren / Hr. Conferentsraad Collin, / Comm. af Dbg., Dbmand.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Da jeg i de af Deres Høivelbaarenhed anførte Omstændigheder finder Grund til at antage, at Virkningen af den omhandlede Skrivelse er sikkret paa vedkommende Stæder, saa har jeg tilføiet min Underskrift, uagtet et og andet Udtryk forekommer mig ikke aldeles hensigtsmæssigt. Men jeg finder det ligesaa naturligt, at de øvrige Medlemmer af Comiteen kunne dele de tidligere af mig fremførte Tvivl, som at de kunne ønske Leilighed til at fremsætte dem og, om muligt, see dem hævede; og som Medlem af Bestyrelsen, tør jeg derfor udbede mig, at det ved Omsendelsen af Brevet bliver anført, at jeg har yttret mig for en foreløbig mundtlig Forhandling angaaende Gjenstande for samme Indhold. Da jeg herved alene har til Hensigt at betrygge mig selv imod en Mistydning, som ikke vilde være mig ligegyldig, saa overlader jeg iøvrigt Maaden, hvorpaa den skriftlige Meddelelse herom anbringes, aldeles til Deres Høivelbaarenhed.

8 Juni 38. ærbødigst
HN Clausen
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 69d
Last updated 10.05.2011 Print