The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7065 of 10246
Sender Date Recipient
Gerhard Faye [+]

Sender’s Location

Thisted

4.2.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift. Tilskrift: Høivelbaarne Hr. Conferenzraad Collin –

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

[Med anden hånd:] Exped. 8 Feb.

Jeg har havt den Ære at modtage Deres Høivelbaarenheds og flere høistagtværdige Mænds Indbydelse til Subskribtion paa en Bygning, for deri at opbevare Thorvaldens samtlige Værker. Jeg skal med Fornøielse paatage mig at indsamle Subskribentere, endskiønt ieg forudseer, at denne Egns Beboere, besidder for liden Coultur og Smag for det skiønne, til at ieg turde vente mig noget betydeligt Bidrag, imidlertid tør ieg maaske udbede mig en 6 eller 8 Stkker= Subskriptinsplaner tilsendte, da de modtagne 4 Exemplarer ville være ganske opslidte inden de fik cirkuleret igiennem det hele Amt
Thisted Amtshuus den 4de= Februar 1837 –

allerærbødigst
Faiie

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 33p
Subjects
National Subscription for Thorvaldsens Museum
Last updated 14.10.2014 Print