Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7065 af 10246
Afsender Dato Modtager
Gerhard Faye [+]

Afsendersted

Thisted

4.2.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift. Tilskrift: Høivelbaarne Hr. Conferenzraad Collin –

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

[Med anden hånd:] Exped. 8 Feb.

Jeg har havt den Ære at modtage Deres Høivelbaarenheds og flere høistagtværdige Mænds Indbydelse til Subskribtion paa en Bygning, for deri at opbevare Thorvaldens samtlige Værker. Jeg skal med Fornøielse paatage mig at indsamle Subskribentere, endskiønt ieg forudseer, at denne Egns Beboere, besidder for liden Coultur og Smag for det skiønne, til at ieg turde vente mig noget betydeligt Bidrag, imidlertid tør ieg maaske udbede mig en 6 eller 8 Stkker= Subskriptinsplaner tilsendte, da de modtagne 4 Exemplarer ville være ganske opslidte inden de fik cirkuleret igiennem det hele Amt
Thisted Amtshuus den 4de= Februar 1837 –

allerærbødigst
Faiie

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 33p
Emneord
Landsindsamlingen til Thorvaldsens Museum
Sidst opdateret 14.10.2014 Print