Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7064 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

4.2.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

J.F. Schouw [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Ved at tilsende Dem nogle Exempl af Indbydelsen til Oprettelsen af et Mueæum for Thorvaldsens Arbeider, tillader ieg mig at anmode Dem om, behagelig at bidrage til at dette Anliggende kan blive saa bekient, og møde saa gunstig Modtagelse, som muligt . Ønsker De flere Planer, skulle de vorde sendte. At det vedlagte Blad (et Aftryk af en Artikel i Dansk Folkeblad) maatte heelt og holdent blive optaget i Deres Tidende, haaber ieg at De velvilligen vil foranledige

Kiøbenhavn d. 4 febr1837.

12 Stk. –
Til

Hr –

Jeg har taget 100 Ex.

S.

Randers
Frederiksborg
Veile

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 31a
Sidst opdateret 10.05.2011 Print