The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7063 of 10245
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

4.2.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

J.F. Schouw [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Ved at tilsende Dem nogle Exempl af Indbydelsen til Oprettelsen af et Mueæum for Thorvaldsens Arbeider, tillader ieg mig at anmode Dem om, behagelig at bidrage til at dette Anliggende kan blive saa bekient, og møde saa gunstig Modtagelse, som muligt . Ønsker De flere Planer, skulle de vorde sendte. At det vedlagte Blad (et Aftryk af en Artikel i Dansk Folkeblad) maatte heelt og holdent blive optaget i Deres Tidende, haaber ieg at De velvilligen vil foranledige

Kiøbenhavn d. 4 febr1837.

12 Stk. –
Til

Hr –

Jeg har taget 100 Ex.

S.

Randers
Frederiksborg
Veile

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 31a
Last updated 10.05.2011 Print