The Thorvaldsens Museum Archives

Back to F

Gerhard Faye

Denne biografi er under udarbejdelse.

Faye var amtmand i Thisted amt.

Portrættet til højre er et udsnit af et kobberstik udført antagelig i 1790’erne af Andreas Flint. Det befinder sig på Bakkehusmuseet, Frederiksberg, der venligst har stillet fotografiet til rådighed.

Last updated 15.10.2014

A. Flint: Faye, Gerhard

Gerhard Faye

Gerhard (Gert) Faye 1760-1845 Danish, norwegian County administrator, author
To and from others2 Doc.