The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7105 of 10245
Sender Date Recipient
J.F. Schouw [+]

Sender’s Location

Antagelig København

Information on sender

Spor efter segl.

21.2.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Udskrift: S. T. / Hr. Conferentsraad / Collin / C. af D. pp

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Jeg tvivler paa at Trykkefriheds–Selskabet vil giøre mere for Thorvaldsens Biographie end skeet er nemlig at udgive den og til dens Medlemmer og endeel Læseforeninger etc at uddele henved 4000 Ex. uden særskilt Betaling. – Ville vi altsaa have at flere Exp omsendes, maae vi nok kiøbe dem. – Exemplaret koster 10 [tegn for skilling]. men saavidt jeg husker, faaer man en ikke ubetydelig Rabat naar man tager større Quantiteter. Et vanskeligste Punct vil det være at bestemme Udsendelsesmaaden saa at det saavel med Hensyn hertil som den allerede skete Udbredelse, maaskee vil være rigtigst intet at foretage

d. 21 Feb. 1837. stedse Deres
Schouw
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 31g
Last updated 10.05.2011 Print