Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7106 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.F. Schouw [+]

Afsendersted

Antagelig København

Afsenderinfo

Spor efter segl.

21.2.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Udskrift: S. T. / Hr. Conferentsraad / Collin / C. af D. pp

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Jeg tvivler paa at Trykkefriheds–Selskabet vil giøre mere for Thorvaldsens Biographie end skeet er nemlig at udgive den og til dens Medlemmer og endeel Læseforeninger etc at uddele henved 4000 Ex. uden særskilt Betaling. – Ville vi altsaa have at flere Exp omsendes, maae vi nok kiøbe dem. – Exemplaret koster 10 [tegn for skilling]. men saavidt jeg husker, faaer man en ikke ubetydelig Rabat naar man tager større Quantiteter. Et vanskeligste Punct vil det være at bestemme Udsendelsesmaaden saa at det saavel med Hensyn hertil som den allerede skete Udbredelse, maaskee vil være rigtigst intet at foretage

d. 21 Feb. 1837. stedse Deres
Schouw
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 31g
Sidst opdateret 10.05.2011 Print