The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7026 of 10244
Sender Date Recipient
Carl Moltke 21.1.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Herr Conferentsraad Collin / Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Deres Høivelbaarenhed tager jeg mig herved den frihed, at underrette om at Etatsraad Dumreicher, Justitsraad Rathgen og Grev Reventlow-Criminil med den største Glæde have erklæret at ville deeltage i Foreningen for Thorvaldsens Museum, saa at deres Navne nu kunne indrykkes blandt Underskrifterne af Subscriptions-Indbydelsen.

21/7 37. Ærbødigst
  C. Moltke
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 24b
Last updated 10.05.2011 Print