The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7027 of 10246
Sender Date Recipient
F. Treschow [+]

Sender’s Location

København

21.1.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Hr Conferensaad Collin / Commandeur af Dannebrogen

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Den af Hr Conferensraaden og Professor Schou forfattede Indbydelse har mit fuldkomne Biefald, og Optagelsen af de tre nye Medlemmer mere finder jeg meget hensigtsmæssig. –

Kiøbh den 21 Jan. 1837 Ærbødigst
Treschow
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 24a
Last updated 10.05.2011 Print