The Thorvaldsens Museum Archives

Back to T

F. Treschow

Denne biografi er under udarbejdelse.

Treschow sad i Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum fra starten omkring årsskiftet 1836-37, men udtrådte i løbet af 1837.

Hans farbror var Herman Treschow.

Last updated 02.02.2013

F. Treschow

Frederik Wilhelm (døbt: Willum Frederik) Treschow 1786-1869 Danish Jurist, politiker
To and from others2 Doc.
Mentioned in6 Doc.