The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7022 of 10246
Sender Date Recipient
Just Mathias Thiele 19.1.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Hr- Conferentsraad Collin / Deputeret i Rentekammeret og Finantserne. C. af D.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Høivelbaarne Hr Conferentsraad!
Hoslagt tillader jeg mig at sende Dem den paategnede Plan. Min Ven Gamst har med stor Glæde taget imod Indbydelen, og jeg har meldt Prof Høien, at Navnet uden videre kan tilføies. At Gamst endnu ikke har antegnet noget Bidrag, grunder sig paa, at han ønsker lidt Betænkningstid. Da jeg haaber, at dette ikke bliver det sidste Bidrag, saa vil denne Udsættelse vel ikke være til Hinder.

 
Charlottenb. d. 19d. Jan 1836.
Ærbødigst
J Thiele
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 24
Last updated 10.05.2011 Print