The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6477 of 10246
Sender Date Recipient
Slotsbygningskommissionen [+]

Sender’s Location

København

11.6.1834 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Information on recipient

Udskrift: Til / Hr. Conferentsraad og Deputeret Collin / Ridder af Dannebrogen og Dannebrogsmand

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Efter Slotsbygnings=Commissionens allerunderdanigste Forestilling har det behaget Hans Majestæt Kongen under 3die= d: M: allernaadigst at bifalde, at der af Slottets Bygningsfond anvises Etatsraad og Professor Thorwaldsen, foruden de ham i Aaret 1820 udbetalte 20000 Rbd rede Sølv, endnu 32000 Rbd rede Sølv, paa nærmere Afregning for Kunstarbeider til Slottet. Overeensstemmende hermed har Commissionen under Dags Dato tillagt Justitsraad og Hofkasserer Duncan fornøden Ordre til denne Sums Betaling imod Hr. Conferentsraadens Qvittering, bilagt med den herhos tilbagefølgende Skrivelse af 16 April d: A: der i Mangel af behørig Fuldmagt kan antages som en Bemyndigelse for Hr: Conferentsraaden til Summens Modtagelse. Herom undlader man ikke tjenstlig at meddele Efterretning.

Slotsbygnings Commissionen dn 11 Juni 1834

A V Moltke   C F Hansen   Kongslew

/ C. Schram

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 13a
Last updated 04.09.2014 Print