11.6.1834

Sender

Slotsbygningskommissionen

Sender’s Location

København

Recipient

Jonas Collin

Information on recipient

Udskrift: Til / Hr. Conferentsraad og Deputeret Collin / Ridder af Dannebrogen og Dannebrogsmand

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Efter Slotsbygnings=Commissionens allerunderdanigste Forestilling har det behaget Hans Majestæt Kongen under 3die= d: M: allernaadigst at bifalde, at der af Slottets Bygningsfond anvises Etatsraad og Professor Thorwaldsen, foruden de ham i Aaret 1820 udbetalte 20000 Rbd rede Sølv, endnu 32000 Rbd rede Sølv, paa nærmere Afregning for Kunstarbeider til Slottet. Overeensstemmende hermed har Commissionen under Dags Dato tillagt Justitsraad og Hofkasserer Duncan fornøden Ordre til denne Sums Betaling imod Hr. Conferentsraadens Qvittering, bilagt med den herhos tilbagefølgende Skrivelse af 16 April d: A: der i Mangel af behørig Fuldmagt kan antages som en Bemyndigelse for Hr: Conferentsraaden til Summens Modtagelse. Herom undlader man ikke tjenstlig at meddele Efterretning.

Slotsbygnings Commissionen dn 11 Juni 1834

A V Moltke   C F Hansen   Kongslew

/ C. SchramI

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 13a

Commentaries

  1. Denne signatur ses på flere af Slotsbygningskommissionens breve i nederste højre hjørne og betyder, at brevet er konciperet af den danske enkekassedirektør og konferensråd Gerhard Christopher Schram.

Last updated 04.09.2014