Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6477 af 10246
Afsender Dato Modtager
Slotsbygningskommissionen [+]

Afsendersted

København

11.6.1834 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Hr. Conferentsraad og Deputeret Collin / Ridder af Dannebrogen og Dannebrogsmand

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Efter Slotsbygnings=Commissionens allerunderdanigste Forestilling har det behaget Hans Majestæt Kongen under 3die= d: M: allernaadigst at bifalde, at der af Slottets Bygningsfond anvises Etatsraad og Professor Thorwaldsen, foruden de ham i Aaret 1820 udbetalte 20000 Rbd rede Sølv, endnu 32000 Rbd rede Sølv, paa nærmere Afregning for Kunstarbeider til Slottet. Overeensstemmende hermed har Commissionen under Dags Dato tillagt Justitsraad og Hofkasserer Duncan fornøden Ordre til denne Sums Betaling imod Hr. Conferentsraadens Qvittering, bilagt med den herhos tilbagefølgende Skrivelse af 16 April d: A: der i Mangel af behørig Fuldmagt kan antages som en Bemyndigelse for Hr: Conferentsraaden til Summens Modtagelse. Herom undlader man ikke tjenstlig at meddele Efterretning.

Slotsbygnings Commissionen dn 11 Juni 1834

A V Moltke   C F Hansen   Kongslew

/ C. Schram

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 13a
Sidst opdateret 04.09.2014 Print