The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8042 of 10246
Sender Date Recipient
H.N. Clausen 4.5.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Høivelbaarne Hr. Conferentsraad Collin, Comm. af Dbg. og Dbmd.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Hoslagte trende Skrivelser give vi os den Frihed at anmode Deres Høivelbaarenhed om at ville sætte i Circulation, saa at de maae kunne blive fremlagte ved Generalprøven Onsdag Formiddag.
4 Mai 1839
Ærbødigst
H. N. Clausen. Thiele

[med blyant:] Indtægts[xxx] 16000rbd

General Comment

Brevet er, som det fremgår, afsendt af både H.N. Clausen og Just Mathias Thiele.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 124d
Last updated 17.02.2012 Print